Kto nie chce być ostrzegany rzetelnie i na czas o poważnych zagrożeniach? Aplikacje alertów szczycą się właśnie tym, że to robią. Umieściliśmy pod mikroskopem dwie najbardziej znane - Katwarn i Ninę - i wyjaśniliśmy, dlaczego aplikacja jest niezbędna do oficjalnych komunikatów ostrzegawczych na iPhone'a w Niemczech.

Sygnały syreny – to, co w przeszłości było oczywistością, sprawia, że ​​wielu ludzi kręci głowami bez zrozumienia. Ponieważ mało kto wie, jak ważne są różne sygnały syreny dla ochrony ludności w przypadku katastrofy. Po zakończeniu zimnej wojny sieć syren ochrony ludności została sklasyfikowana jako przestarzała i stopniowo w dużej mierze zdemontowana.

Od kilku lat kilka aplikacji w Niemczech ostrzega przed zbliżającymi się zagrożeniami, a także oferuje ważne instrukcje dotyczące zachowania. Bardziej szczegółowo przedstawimy dwie z tych aplikacji ostrzegawczych.

Pogoda i inne katastrofy

W Niemczech nie ma jednolitego systemu ostrzegania ludności w sytuacjach niebezpiecznych, a sygnały syreny nie oznaczają tego samego w całym kraju, ale przeszywający dźwięk syreny niewątpliwie informuje prawie wszystkich mieszkańców dotkniętego obszaru. Jednak nie wszyscy wiedzą, co oznacza sygnał syreny i jakie działania należy podjąć, gdy pojawi się ten dźwięk ostrzegawczy.

Do tego dochodzi fakt, że w Niemczech nie ma już syren i alarmowanie obywateli odbywa się na różne sposoby.

Ostrożność!

Aplikacje nie zastępują lokalnych instrukcji władz, policji ani służb ratunkowych. Musisz nadal być im posłuszny. Aplikacje na smartfony służą jedynie jako uzupełnienie alarmowania ludności. Możliwe jest opóźnienie w ostrzeżeniu za pomocą wiadomości push. W przeszłości wykazano również, że aplikacje nie zawsze dają wiarygodne i aktualne ostrzeżenia. Ma to jednak również związek z wydaniem ostrzeżenia przez odpowiednie organy.

W dzisiejszych czasach można wątpić, czy ostrzeżenia, które przerywają bieżący program radiowy lub telewizyjny, mają nadal ten sam zasięg, co 30 lat temu. Około 49 milionów osób w Niemczech korzystało w zeszłym roku ze smartfona, w 2010 roku odsetek ten wynosił niecałe 8,4 miliona.

Kiedyś istniały tylko trzy media codzienne (gazeta codzienna, telewizja i radio), w ostatnich latach spektrum mediów zwielokrotniło się. W tym miejscu pojawiają się specjalne aplikacje ostrzegawcze, które działają jak cyfrowe syreny, aby ostrzegać i ostrzegać użytkowników. Oprócz czystych aplikacji pogodowych, takich jak aplikacja ostrzegawcza AlertsPro - Unwetterzentrale.de i WarnWetter, aplikacja niemieckiego serwisu pogodowego, istnieją również specjalne aplikacje ostrzegawcze, takie jak Nina, Katwarn i Biwapp, które ostrzegają w niebezpiecznych sytuacjach za pomocą wiadomości push lub dźwięki alarmowe .

W niebezpiecznych sytuacjach należy jednak zawsze włączyć radio i zwracać uwagę na komunikaty. Jeśli mieszkasz w obszarze o szczególnym potencjale zagrożenia i nadal dostępne są syreny ostrzegawcze, istnieją pewne sygnały syreny. Możesz dowiedzieć się na przykład o znaczeniu tych sygnałów syreny w administracji miasta. Czasami ten sygnał syreny ma również szczególne znaczenie, w zależności od lokalnego ryzyka niebezpieczeństwa. Sygnał ostrzegawczy może oznaczać, że należy natychmiast zamknąć drzwi i okna, unikać przebywania na zewnątrz i włączyć radio lub lokalną telewizję oraz zwracać uwagę na komunikaty.

Ostrzeżenie ludności

Zadaniem miast, gmin i powiatów jest informowanie ludności o zbliżających się niebezpiecznych sytuacjach lub zdarzeniach o ostrych szkodach. Obowiązkiem administracji jest również zwrócenie się do ludności o podjęcie pewnych działań w sytuacjach nadzwyczajnych. Jednak sposób, w jaki odbywa się to przekazywanie informacji, zależy wyłącznie od danego kraju związkowego.

Nie zawsze jest jasne, czy MSW jest jedynym organem uprawnionym do wydawania ostrzeżeń, czy też jest to w gestii powiatów, miast, miasteczek lub gmin. Jak widać, w Republice Federalnej Niemiec ochrona ludności nie jest wyraźnie przypisana. Zdarza się więc, że niektóre gminy i okręgi wybierają system ostrzegania o katastrofach Katwarn i polegają na prywatnym oprogramowaniu do przesyłania informacji do swoich mieszkańców.

Koszt uczestnictwa w Katwarn to jednorazowa opłata w wysokości 15 000 euro, a następnie kolejne 3000 euro rocznie. Dla wielu mocno zadłużonych gmin to już za dużo. Z drugiej strony aplikacja ostrzegawcza Nina jest obsługiwana przez rząd federalny i jest częścią tak zwanego modułowego systemu ostrzegania (MoWaS). Jednak w zależności od kraju związkowego uczestniczące gminy i miasta zależą od właściwego organu w zakresie wydania ostrzeżenia o sytuacji awaryjnej, tak aby użytkownicy aplikacji ostrzegawczej Nina również mogli otrzymać to jako wiadomość push na smartfonie i zachowywać się prawidłowo w przypadku niebezpieczeństwa.

Ostrzeżenie z syrenami

Każdy, kto ma zostać ostrzeżony o niebezpiecznej sytuacji, musi najpierw zostać o tym poinformowany, dlatego przekazanie informacji obywatelowi jest poprzedzone podniesieniem świadomości. Jak dotąd żadna technologia nie osiągnęła poziomu wydajności syren. Tak zwany „efekt budzenia” w nocy jest szczególnie wysoki.

Jednak wysokowydajne syreny są drogie w wymianie i utrzymaniu. Ponadto, gdy zabrzmi syrena, większość ludzi myśli o alarmie testowym lub alarmowaniu straży pożarnej.

W obszarach, w których syreny nie są już dostępne, ludzie musieliby najpierw ponownie zapoznać się ze znaczeniem sygnałów po skonfigurowaniu syren.

USA i Japonia: różne kraje, różne katastrofy

Cyfryzacja ratuje życie – przynajmniej w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Obywatele otrzymują oficjalne raporty bezpośrednio na swoje urządzenia mobilne, aby ostrzec i przekazać instrukcje dotyczące zachowania w przypadku katastrofy. Wraz z iOS 6 system ostrzegania o zagrożeniach został zintegrowany z systemem operacyjnym iPhone'a w 2012 roku. W Japonii ta funkcja została wprowadzona w 2011 roku wraz z iOS 5. Jeśli nie wyłączyłeś tej funkcji, użytkownicy będą otrzymywać powiadomienia o sytuacjach awaryjnych nawet bez dodatkowej aplikacji. W tym celu władze i operatorzy telefonii komórkowej współpracują ze sobą i wykorzystują technologię transmisji komórkowej, aby wysłać ostrzeżenie SMS-em do każdego użytkownika telefonu komórkowego znajdującego się w strefie zagrożenia.

W USA stosuje się WEA, Wireless Emergency Alerts, które ostrzegają przed zamieciami, tornadami lub porwaniami dzieci, tzw. AMBER Alert. Nawiasem mówiąc, zawiadomień wydawanych bezpośrednio przez prezydenta nie można wyłączyć, ale jeszcze ich nie było. Wraz z aktualizacją do iOS 10 pojawiły się krótkie problemy z powiadomieniami alarmowymi i niektórymi operatorami sieci komórkowych. Jednak Apple szybko naprawiło problem.

W Japonii państwowa służba meteorologiczna i rząd japoński wydają ostrzeżenia o trzęsieniach ziemi, tsunami lub innych niebezpiecznych sytuacjach. Ostrzeżenia o wczesnym trzęsieniu ziemi są wydawane tak szybko, jak to możliwe po wystąpieniu znacznych wstrząsów.

Wprowadzenie ostrzeżeń awaryjnych iOS w Niemczech jest praktycznie niemożliwe. Ponadto technologia transmisji komórkowej nie jest już wdrażana w sieciach UMTS i LTE w Niemczech. Jednak niemieccy operatorzy sieci komórkowych prawie nigdy wcześniej nie korzystali z technologii transmisji komórkowej.

Wniosek

Wybór aplikacji zależy również od usługi ostrzegania, z której korzysta dane miasto, gmina lub dzielnica do rozpowszechniania lokalnych i krajowych ostrzeżeń o zagrożeniach.

Przegląd Katwarn można znaleźć na stronie internetowej www.katwarn.de. Możesz dowiedzieć się, jakie obszary obejmuje aplikacja ostrzegawcza Nina, na stronie internetowej Federalnego Urzędu Ochrony Ludności i Pomocy w przypadku Klęsk żywiołowych pod adresem www.bbk.bund.de.

Jednak na wypadek sytuacji awaryjnej należy mieć przygotowane radio na baterie.

Katwarn

Katwarn, SMS i e-mailowy system ostrzegania o katastrofach dla zarejestrowanych użytkowników, działa od 2011 roku. Od końca 2012 roku Katwarn jest również dostępny do bezpłatnego pobrania z App Store. Aplikacja ostrzegania o katastrofach została opracowana przez Instytut Fraunhofera na rzecz Otwartych Systemów Komunikacyjnych FOKUS na zlecenie Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Publicznych. Katwarn prosi również o pozwolenie na wysyłanie wiadomości po instalacji. Po tym następuje krótkie wprowadzenie.

Główny alarm pożarowy w Katwarn (Zdj .: CombiRisk)

Dotknij przycisku menu, aby przejść do ustawień. Aby zasubskrybować ostrzeżenia dla kilku lokalizacji, przejdź do „Miejsc” w menu i naciśnij przycisk plusa w lewym górnym rogu. Aby otrzymywać alerty dotyczące Twojej aktualnej lokalizacji, musisz włączyć funkcję Anioł Stróż. Nie wszystkie miasta, gminy i okręgi korzystają z Katwarn, ale w całym kraju istnieją poważne ostrzeżenia pogodowe, które są wydawane przez niemiecką służbę meteorologiczną. W przypadku ostrzeżenia rozlega się wysoka syrena, a obszar, którego to dotyczy, jest oznaczony kolorem na przeglądzie mapy, a niebezpieczeństwo jest sygnalizowane symbolami, takimi jak pożar lub wypadek chemiczny. Dotknij, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Funkcja anioła stróża w KatWarn (Zdjęcie: CombiRisk)

Ocena do Katwarn

System: iOS 6 lub nowszy Pro: minimalistyczny Wady: niska dystrybucja Działanie (25%): 2,0 Układ (25%): 2,5 Ustawienia (25%): 2,5 Zakres (25%): ocena 3,0: 2,5 Wniosek: Katwarn jest bardzo minimalistyczny i jeszcze nie wszędzie używany.

Nina

Oficjalna aplikacja Federalnego Urzędu Ochrony Ludności i Pomocy w przypadku Klęsk żywiołowych, w skrócie BKK, nazywa się Nina i ma na celu informowanie i ostrzeganie użytkowników w przypadku katastrofy. Nina to skrót od informacji alarmowych i aplikacji wiadomości. Aplikację można bezpłatnie pobrać z App Store od 2015 roku.

Nina (Zdjęcie: BKK)

Po otwarciu aplikacja zapyta, czy aplikacja może wysyłać Ci powiadomienia. Następnie następuje krótkie wprowadzenie do różnych funkcji aplikacji. Dodaj miejsce lub miejsca, o których chcesz otrzymywać alerty. Aby to zrobić, kliknij przycisk plusa w prawym górnym rogu. Trzy różne ikony (ostrzeżenia ochrony ludności, ostrzeżenia pogodowe i informacje o powodzi) wskazują, czy istnieje komunikat dla lokalizacji. Aby przeczytać wiadomość, dotknij ostrzeżenia. W zakładce „Ustawienia” możesz dostosować powiadomienia do swoich potrzeb. Możesz skonfigurować w jakim celu i z jakiego poziomu ostrzeżenia otrzymasz powiadomienie push.

Mapa przeglądowa Niny (Zdjęcie: BKK)

W menu głównym w zakładce „Porady awaryjne” znajdziesz informacje o tym, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach.

Ocena na NINA

System: iOS 8 lub nowszy Pro: Dodatkowe informacje, możliwość regulacji Wada: nieco przeciążony Działanie (25%): 1,5 Układ (25%): 1,5 Ustawienia (25%): 1,2 Zakres (25%): 1 , 2 Ocena: 1,3 Wnioski : Nina przekonuje bardzo dobrą użytecznością i zakresem funkcji.

Więcej na te tematy:

iPhone

iPada

Dyskutować z!

Tutaj możesz skomentować artykuł „Cyfrowe syreny: ostrzeżenie o katastrofie za pośrednictwem aplikacji iPhone”. Po prostu zaloguj się na swoje konto maclife.de lub wypełnij poniższe pola.

Niepoprawne! Syreny są przebudowywane!

Ze względu na problemy polityczne, trwającą nad naszymi głowami zimną wojnę między Morzem Północnym i Bałtyckim, Niemcami i Rosją, na całym świecie ponownie uruchamiane są syreny.

W samej tylko dzielnicy Cuxhaven wszystkie syreny zostały reaktywowane i odnowione. Ponadto odbyło się kilka testów, obecnie wydawane są komunikaty głosowe, a wszędzie rozdano kartki z informacją, co mają do powiedzenia tony.

Wojna jest nieunikniona, rząd nie ma pojęcia, jak nas ostrzec (radia, telewizory, alarmy przeciwpożarowe...) i dlatego dzielnice znów działają!

TY Kasper - nie uciekaj tu od koni... ;-)))

Wreszcie naprawdę dobrze zbadany artykuł, który pokazuje możliwości aplikacji!

Niektóre z „tak zwanych” uznanych gazet i ich edycje online nie zyskały sobie sławy!

Nie używam iOS, ale Androida, ale korzystam też z aplikacji. Z jednej strony dlatego, że pracuję w Nadrenii Północnej-Westfalii, ale mieszkam w RLP, az drugiej dlatego, że NINA mogłaby teoretycznie odtwarzać ostrzeżenia rządu federalnego.

Zwłaszcza w przypadku Androida zdarza się jednak, że aplikacje się zacinają. Szczególnie NINA miała od czasu do czasu problemy.

Moim zdaniem KATWARN ma bardziej złożony system, ponieważ ostrzeżenia są podawane na poziomie społeczności. NINA ostrzega na poziomie okręgu (obecnie również z ostrzeżeniami pogodowymi DWD). Ponadto (o ile wiem) NINA jeszcze nie działa, że ​​jeśli jedziesz z obszaru nieostrzeżonego do obszaru ostrzeganego, nastąpi nacisk. To jest już dostępne w KATWARN.

Niemniej jednak dwa dobre systemy, które dobrze się uzupełniają. KATWARN ma również tę zaletę, że oprócz aplikacji możliwa jest rejestracja SMS-em. Tutaj również NINA nadal pozostaje w tyle i prawdopodobnie pozostanie w tyle pod tym względem, ponieważ BBK nie pozwala na to ze względów kosztowych.

Moim zdaniem to błąd, bo tam, gdzie mobilny internet już nie działa, SMS nadal działałby.

Wybór środków musi być następujący: mieć jak najwięcej kanałów! Dotyczy to również syren, ale NIE są one dostępne w każdym kręgu. Mój okręg rodzinny czeka na rozwiązanie federalne/stanowe! Ponadto większość syren straży pożarnej nie może już wysyłać sygnałów kontroli katastrofy!

Tak czy inaczej: świetny artykuł !!!!

Jens Roth